Производи

ÐННÐ´Ð¾Ð¾Н Ð¤ÐµÐ½Нинг

ÐННÐ´Ð¾Ð¾Н Ð¤ÐµÐ½Нинг


ÐизаНнÐаНа огНада На ÐÐÐУТÐÐÐÐ

xÐоод ФенНинг
xx
Ðолимо Ð²Ð°Н Ð´Ð° Не конННлНННÐНÐННÐНÐµÐ°Н Ð´Ð° Не конННлНННÐННÐНÐННÐННÐННеНШ Не изабНали вНННН Ð´НвеНа за ма за ма за ма ал за огНÐ°Ð´Н Ð¿Не кНповине.ÐеНал ФенНинг
Ðа биННе побоННали квалиНеНе побоННали квалиНÐµН Ð¸ÐºНÐµН Ð¸²ÐºÐºÐ¸ ¸ кНпНе, НазмиНлиНе о меНаоНÐ°Ð¾Ð½Ð°Ð¾Ð½Ð°Ð¾Ð½Ð¾Н¸Ð½Ð¾Н¸Ð´Ð¸Н¸ Ð ° Ð½Н Ð¸Ð½ÐμН, Ð'ÐμÐºÐ¾Н Ð ° Н Ð½Ð²Ð½Ðμ иÐμН Ð ° Ð »Ð½Ðμ Ð¾Ð¸Н Ð ° Ð'Ðμ Ð½Ð¾Ð¸Н Ð'оÐ'Ð ° Н Ð½ НмеНниНки Ð´Ð¾Ð´Ð¸Н Ð²Ð°НÐ¾Н Ð¸Ð¼Ð¾Ð²Ð¸Ð¸


xЦНаин Ðинк ФенНинг
xЦомпоНиНе ФенНинг
ÐапНавНена од НеНиклиНанвНена од НеНиклиНанНаноаноаноаноаног Ðог днг д² икÐμ, коииоР· Ð¸Н Ð½Ð ° Ð¾Ð½Н Ð ° Ð'Ð ° Ð½Н Ð'и иР· иР»ÐμÐ'Р Ð'Н Ð²ÐμН Ð ° Ð ± ÐμÐ · Ð ¿Ð¾ННебног одНжаваНа. РоииоР· Ð¸Н Ð½Ðμ Ð¾Ð¸Н Ð ° Ð'Ðμ Н Ðμ Ð Ð »Ð ° ко Н ÐºÐ» Ð ° нР° Н Н Ð¸ Ð¾Ð½Ð¾Ð½Н Н Ð ° вР° НН Ð²Ð°Ð¼ да напНавиНе пНелеелделеелеелеелеелеелепН, пН, пН, пН, и² огНÐ°Ð´Н ÐºÐ¾На Не оНпоНна на на на на на на на на на на на на на на на на на на нНа Не авиНаНе, НепаНе и оННеНеНа оНа оНа оНа оНа оНа оНа оа´ кепаНе иÐинил ФенНинг
Ð ° о и Ð'Н Н Ð¸Ðμ Ð²Н Н Н Ðμ Ð¾Ð¸Н Ð ° Ð'Ð °, внннР»Ð½Ð ° Ð¾Ð¸Н Ð ° Ð'Ð ° Ð'ÐμН Ð¸Ð½Ð¸Не гНаниНе и ННваНа пНиваыпНиваы РиииР»Н Ðμ Н Ð ° ÐºÐ¾Н Ðμ л Ð ° нР° н, Н ÐμÐ »Ð ° Н Ð¸Ð²Ð¸Ð¾ Н ÐμН Н Ð¸Ð¸ и л ак за одНжаваНе. ÐеНе НННнННи или ННаНи. Само га опеНиНе по поННеби. Ðема поННебе да НаНбаНе ие илили ме или ме или ме или ме »Ð½Н огНадН, напНавиНе НвНННадН, напНавиНе НвНННадН, напНавиНе НвННН¸Не НвНННН´НН´НН² и²Ð¸Ð¸²Ð¸Ð¸ ÐÐ »Ð¸Ð¸Ð¸ Ð¾Ð¸Н Ð ° Ð'Ð ° нР° нР· иÐμН Н Н Н Н Ð ± овР° Ð · Ð ° внннл Ð¸Н Ð¾Ð¸Н Ð ° дН.
ФенНинг ÐаНеНиалН

У ÐÐÐУТÐÐÐР-Н Ð¸Ð¼Ð°Не Нве мве маНее маНÐµНµ маНÐµН † Н Ð²Ð ° н Ð¸Ð¾Н Н ÐμÐ ± нн Ð · Ð ° Ð½Ð¾Н Н Ð ° Ð²Н Ð ° Н Ðμ и оÐ'Н Ð½Ð ° вР° Н Ðµ огНаде, НкНННННННи капаапкапкапкдеаиНе °Ð· и оНваНаНе капиНа, пННкалиНааааа НбаНе, ноНила за огНадН, клиНÐµН¸НÐµН¸НÐµН´Ð°Ð¸Н° ¸Н Н ÐºÐμ Ð¸Н Н Н ÐμновÐμ, Н Ð ° Н Ð'вÐμН Ð¸ Н Ð¾Н ​​иионо Н Ð¾Ð½Ð ° нР° Ð¾Н Ð²Ð¾Н ÐμÐ½Ð¾Н ÐμÐ½Ð¾Н ÐμÐ½Ð¾Н ÐμнонРнР° ÐμН Ð½Ð½Ð ° нР° Ðли Не пНилагодио незавиНвиНноавиНвиНноÐвиНноÐногногног°Ð½Ð¾Ð³°Ð½Ð¾Ð³° ° ÐºÐ¾Н Ð¸ Н Ðμ вР° и Ð¸Ð¾Ð¸Ð¾Н Ð¸ Н Ð²Ð ° Н Ðμн Ð¸Н Ð¾Н ​​ÐμÐºН Н Ð¾Ð¸Н Ð ° Ð'Ðμ.


Ð ÐÐÐУТÐÐÐР-Н


Ðингбо Ðингмин Ðмп.

поННоНе за виНеНН Ð¼НежН,виНеНе мНеже,ННолиНа за НННаНе,паНио киНобНан,ННолиНа на НаНклапаНе,поННоНе за ННолиНе,опНема за камповаНе

и Нако даНе од добавНаНа из Ðин Ðмамо иНкННан Ним за Ð´Ð¸Ð·Ð°Н¸Ð·Ð°Н¸Ð·Ð°Нн иНн иНн иНн им Номе Нмо добНи

пНавеНи пНилагоНено пНоиÐоиÐоиÐоизоизоизоизваиÐоизваидидаи На познаНим бНендом ÐÐо¾ÐНи НН½Ð´Ð¾Ð¼ ÐÐРи ННм Ннм вили неколико пНоизвода,

Ни пНоизводи НН Ð¸ даНе наНнаНнаНнаНпопнаНпопндпндпд ¸ на ННжиННН Ð¾Ð´ када Нмо Ð¸Н Ð½Ð°Ð Ð½Ð°Ð Ð½Ð°Ð°


ÐНжимо Не пНинНипа оНиНенНиНенНиНенНиНенНиНенНиНенНиНенНиНенНиНенНенНаенНа ¸НÐµН Ð¸ пНиоНиНеНа кНпи пНиоНиНеНа кНпи пНиоНиНеНа кНпо¾На, иНкНа, иНкНа, иНкНа, иНк °Ð²Намо

НвоНа пиНма,cНве и иНННаге за поНÐ»Ð¾Ð²Ð½Н НаНа.Ðако Не НаНпиНаНи код ÐÐÐУТÐУТÐУТÐУТÐаТÐа а понНдНÐННÐ´Ð¾Ð¾Н Ð¤ÐµÐ½Нинг?

ÐÐÐУТÐÐÐР Не НпНеман да обен да обен обезда обезÐезеездез квалиНеНниНи НпоНни намнамНниНи НпоНни намнамнамнамнамнамнамнамеНН НиНом НвеНа.


Ðа 24 НаНа конНÐ°ÐºН Ð´ÐµНаНе као Не као ННе као НнНакНак
Ð-поННа: лее@нбиингмин.Ном

ÐÐ:82564172

Тел: 0086-574-83080396

ÐеННаН: 86-13736184144View as  
 
  • Сјајна опција за путовања, ИМОУТДООР произвођача тешких 8 панела металних баријера ограда одгајивачнице може да се користи као одгајивачница, сандук, кућни љубимци, играоница, или чак као одређена временска зона са фабричком ценом. Преклапа се равно ради лакшег складиштења или транспорта. Дизајн ограде са 8 панела омогућава вишеструке конфигурације облика како би задовољиле ваше потребе, као што је облик правоугаоника, квадрата или осмоугаоника. Само га расклопите и повежите ограду помоћу приложене опреме. Преклапа се равно ради лакшег складиштења или транспорта. Направљени од премиум панела од гвожђа обложеног прахом, панели са крилним вратима и бравом за врата лаки за улазак и излазак. Жичана играоница се може користити као одгајивачница, сандук, окупљалиште за кућне љубимце, играоница или чак као одређена зона за одмор. Као пси, патке, зечеви, јежеви, хрчци, заморци итд., сви они могу да се забављају на овој огради. Прихватамо обичај и поздрављамо ваш упит.

  • ИМОУТДООР произвођача за тешке услове рада ограда за кућне љубимце је направљена од врхунског материјала, што обезбеђује дуг животни век. погодан је за псе, патке и зечеве итд. Одгајивачница за играње за псе са 16 плоча од метала за псе се лако поставља без потребних алата уз фабричку цену. Може се користити у затвореном или на отвореном. Можете га поставити у облику правоугаоника, квадрата или осмоугаоника. 16 панела за оловке стварају велику површину за игру кућних љубимаца. Одлично за унутрашњу или спољашњу употребу. Лако се поставља без потребних алата. Можете га поставити у облику правоугаоника, квадрата или осмоугаоника и може се поделити на два 8 панела како би задовољили ваше потребе.

 1 
Најновија продаја ÐННÐ´Ð¾Ð¾Н Ð¤ÐµÐ½Нинг произведена у Кини није само најновија и напредна, већ је и издржљива и лако се одржава. Иингмин је професионални произвођач и добављач у Кини ÐННÐ´Ð¾Ð¾Н Ð¤ÐµÐ½Нинг и имамо сопствене брендове. Наш висок квалитет ÐННÐ´Ð¾Ð¾Н Ð¤ÐµÐ½Нинг није само јефтин, већ има и елегантан, модеран и отмјен дизајн. Ако вам треба много, можете на велико. Наши производи су на лагеру. Поред тога, не само да подржавамо прилагођене услуге, већ и дајемо ценовнике и понуде. Можете са поверењем купити производе са попустом из наше фабрике. Подржавамо и масовне и бесплатне узорке. Добродошли да купите наше производе по ниској цени од нас. Наши производи могу испунити различите апликације, ако је потребно, можете комуницирати о производу на мрежи. Хајде да сарађујемо једни са другима на стварању боље будућности и обостране користи.